[VIDEO] Dogranie napisów polskich i portugalskich:

Witam, Chciałbym zlecić wklejenie napisów do wideo o długości 4 min. Napisy są w wersji polskiej i portugalskiej. Chciałbym docelowo dostać dwie wersje wideo: 1. Z napisami PL 2. Z napisami PORTU Docelowy plik powinien mieć na sztywno wklejone napisy i być w tej samej jakości co oryginaln…

Źródłó: link