[TŁUMACZENIE] Na angielski i niemiecki:

Na stronie znajduje się 3550 znaków bez spacji. Cały tekst do tłumaczenia znajduje się w załączonym pliku. Tekst nie jest skomplikowany.   Proszę o…

Źródłó: link