[STRONY WWW][APLIKACJE] Dla programisty zaznajomionego z Firebase:

Potrzebujemy programisty ze znajomością Firebasa i implementacja jego usług w aplikacji webowej oraz znajomość JavaScript i dowolnego frameworka do stworzenia frontu aplikacji (Bootstrap, React lub cokolwiek innego). – znajomość usług Firebase (Firestore/Realtime Database, Cloud Storage, Clo…

Źródłó: link