[APLIKACJE MOBILNE] Specjalista JS VUE.js w kierunku aplikacji hybrydowych poszukiwany:

Poszukuje osoby ze znajomością JS VUE.js w kierunku aplikacji hybrydowych. Wykorzystanie Frameworka 7 oraz Cordova , Google Fireabase (jako BackEnd) — prototy jako szkielte funkcjonalności . Materiał przesle do wyceny zainteresowanym osobą. Oczekuje aplikacji która poprawnie wykona build dla …

Źródłó: link