[COPYWRITING] Praca dla redaktora:

Potrzebna jest korekta i poprawa redakcyjna tekstu typu Strategiczny Plan Marketingowy, w skład której wejdą wszelkie poprawki gramatyczne, interpunkcyjne, logiczne, składniowe itp. Wszelkie informacje zawarte w tekście muszą w nim pozostać, w przypadkach niefortunnego brzmienia całych zdań…

Źródłó: link