[PROGRAMOWANIE] Jak w tytule:

System kontroli dostępu: API to służy do natychmiastowego informowania zewnętrznego systemu o zdarzeniach w GreenACS, zmianach stanów kontrolerów, itp. API polega na wywołaniu wskazanego Adresu URL metodą HTTP GET, HTTP POST lub HTTP POST formatem JSON wraz z parametrami dotyczącymi zdarzen…

Źródłó: link