[BAZY DANYCH][PROGRAMOWANIE] Praca z bazą danych:

Zlecę zaprogramowanie bazy danych dostępnej online, wraz z formularzami do wprowadzania danych oraz raportami. Baza danych dotyczy zamówień dziennych.

Źródłó: link