[APLIKACJA] Jak w tytule:

Proszę o wycenę wykonania aplikacji mobilnej słuzącej ewidencji/rejestracji wykonanych usług serwisu IT. Obecnie realizujemy to poprzez formularz Google, ale usługa jest niestabilna (wypełnienie i wysłanie formularza nie zawsze skutkuje dodaniem wpisu) oraz nie pozwala uzytkownikom na modyfi…

Źródłó: link