[PROGRAMOWANIE]Zrobienie aplikacji zgodnej z najnowszymi wymaganiami Google Play i Apple Store:

Mobile App Development & Laravel Projects for $250 – $750. Od oferenta oczekuję zrobienia aplikacji zgodnej z najnowszymi wymaganiami Google Play i Apple Store. Aplikacja wykonana w ionic lub react native. Backend w PHP – Laravel. Jeśli nie oferujecie progra…

Źródłó: link