[BAZY DANYCH] Stworzenie bazy:

Wyszukanie stron blogowych/tematycznych gdzie można zamieścić swój blog / artykuł. Co jest do zrobienia: – Wyszukanie 400 stron anglojęzycznych gdzie jest możliwość utworzenia swojego blog artykułu. Przykładowa strona to travelblog.org, selfgrowth.com itd. – Utworzenie profilu na danym po…

Źródłó: link