[SOCIAL MEDIA] Plan promocji miesięcznej na insta (canva, analizy):

Plan na 1 miesiąc: Sprawdzanie siatek i Canva (on demand) Propozycja nowych tematów do 1 siatki analiza zasięgów

Źródłó: link