[PROGRAMOWANIE][STRONY WWW] Stworzenie prostego kreatora graficznego na stronie:

bódowa kreatora który będzie mógł byc obsługiwany przez odwiedzającego stronę. funkcje typu: dodawanie tekstu i modyfikacja, dodawanie tła, koloru, dodawanie grafik. kreator typu; https://tdruk.pl/index.php?route=kreator/kreator&product=80 jednka prostrzy i materiał na jakim będzie się e…

Źródłó: link