[INNE] Ło takie dziwne coś:

Praca polega na słuchaniu krótkich zdań w języku polskim (kilka słów), które są zapisane również w formie tekstu i zaznaczaniu TAK lub NIE jeżeli nagranie i zapis spełniają normy, czyli sprawdzeniu jakości tekstu vs nagranie. Cały projekt trwa 3-4 godziny. Do sprawdzenia w jednym proj…

Źródłó: link