[BAZY DANYCH] Taka przyjemna klepanina – uzupełnienie bazy 300 rekordów:

Poszukuję zleceniobiorcy do uzupełnienia bazy danych. Chodzi o przypisanie numerów NIP do numerów REGON, które posiadamy w bazie.

Źródłó: link