[COPYWRITING] Przygotowanie materiałów dydaktycznych (artykułów) z matematyki – poziom maturalny:

Przedmiotem umowy jest realizacja usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu treści merytorycznych lekcji (artykułów) o charakterze edukacyjnym z zakresu zagadnień matematycznych. Przedmiot umowy będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych, w szczególności w zakresie kształcenia mate…

Źródłó: link