[VIDEO][COPYWRITING] Napisy pod 6 webinarów:

Przygotowanie napisów do 7 godzin materiału video (w języku polskim). Wideo to 6 webinarów. Napisy muszą zostać przygotowane w formacie VTT.

Źródłó: link