[PROGRAMOWANIE] Proste zadanko dla php devów:

Potrzebuję wykonać prosty skrypt php który pobierze plik xml z bazą produktów ze wskazanego adresu, wylistuje go na stronie w celu zaznaczenia wybranych pozycji a następnie wyeksportuje wybrane produkty do nowego xml’a w tym samym formacie pliku. Chodzi o to aby plik nie zawierał całej bazy …

Źródłó: link