Transkrypcje nagrań – praca zdalna

Rekrutacja do pracy przy projektach – transkrypcja nagrań (praca zdalna).

Do projektu może przystąpić każda osoba, która posługuje się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie. Niezbędna jest znajomość zasad gramatyki, fleksji, ortografii i interpunkcji.

Pełna elastyczność – każdy może pracować o dowolnej porze i wykonać dowolną ilość pracy. Wymagana jest elementarna powaga i dyscyplina, kultura i komunikatywność.

W projekcie komunikujemy się za pośrednictwem platformy Slack.

Wynagrodzenie: 10 zł za transkrypcję minuty nagrania

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem formularza: [http://bit.ly/Productive_Playhouse_PL](http://bit.ly/Productive_Playhouse_PL)

(Nie odpowiadamy na wiadomości na FB i na komentarze!)

Wszelkie pytania lub wątpliwości kierował można do koordynatora polskojęzycznego zespołu – Bojana Stanisławskiego tel. 577 229 220, e-mail: boyan.stanislavski@productivehouse.com

Wypełnienie poniższego formularza i skuteczne przesłanie danych umieszczonych w poszczególnych polach powoduje automatyczny wpis do bazy danych osób współpracujących z polskojęzyczną sekcją Productive Playhouse. 1. Na żądanie strony zgłaszającej wszelkie zgromadzone poprzez ten formul…

Źródłó: link