[STRONY WWW] Stworzenie portalu od podstaw:

Celem jest portal składający się z: – moduł konta klienta/oferenta z weryfikacją poprzez email, – moduł kalkulatora ‘potrzeb’ klienta oparty na ok. 15-20 zmiennych, – moduł składania zapytania o cenę dla klienta, – moduł przeglądu i składania ofert przez oferentów na zapytania klienta, …

Źródłó: link