[INNE IT] Napisanie pluginu do programu graficznego:

Szukam kogoś kto pomoże mi napisać plugin do 3ds Max. Ideą Plugin jest możliwość dla określenych objektów dodawania poprzez UI Pluginu wartości/atrybuty. W drugim etapie Plugin zależy mi na tworzeniu Renderów dla danych Grup Objektów.

Źródłó: link