[GRAFIKA][INNE BIUROWE] Przeprowadzenie badania ankietowego:

Zlecenie polega na a. opracowaniu graficznym i wydruku otrzymanych testów psychologicznych HRmapa.pl b. przeprowadzeniu testu w grupie 500 pracowników polskich urzędów. Zleceniodawca wyznaczy kryteria demograficzne badanej grupy (rozkład próby badawczej wg. płci, wieku, wykształcenia, lokali…

Źródłó: link