[COPYWRITING] Jak w tytule:

Korekta i redakcja przygotowanego już tekstu ok 16,5 tys znaków Tekst jest już nakreślony i na tej podstawie należałoby go skorygować pod kontem popranej polszczyzny, zredagować i sformatować, aby lekko się czytało.

Źródłó: link