[PROGRAMOWANIE] Wykonanie raportu na podstawie przekazanych danych:

Wykonanie raportu w Power BI na podtawie przekazanych danych z systemu foinansowego i sprzedazowego.

Źródłó: link