Utworzenie szablonu eBay

My podsylamy szablon ktory Sie nam podoba jako wzor.

Szablon musi być zaprojektowany bez użycia frameworków css typu: bootstrap oraz musi posiadać elementy interaktywne: galeria bez użycia js.

W kodzie szablonu zabronione jest używanie js oraz iframe natomiast wymagany jest media queries.

Warunkiem koniecznym pozwalającym na podjęcie współpracy jest pozytywna walidacja kodu szablonu przez stronę http://www.i-ways.net/mobile-friendly/de.